ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εφαρμογή κοινού concept σε όλα τα στάδια μιας εκδήλωσης που αποτυπώνεται σε προσκλήσεις, προγράμματα συνεδρίων, διαφημιστικά δώρα, φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση.